Rhestr Wirio Hyfforddiant

Prif ddewislen

Rhestr Wirio Hyfforddiant

1 Mae'r term 'Gwaith Rhyw' yn cynnwys ystod o weithgareddau - nid puteindra’n unig.

2. Roedd bron i 5% o'r myfyrwyr a holwyd gennym wedi gweithio yn y diwydiant rhyw.

3. Roedd myfyrwyr gwrywaidd yr un mor debygol â myfyrwyr benywaidd o fod ynghlwm â'r diwydiant rhyw.

4. Roedd bron i 22% o'r myfyrwyr a holwyd gennym wedi ystyried gweithio yn y diwydiant rhyw.

5. Mae amrywiaeth o gymelliannau dros weithio yn y diwydiant rhyw.

6. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith diwydiant rhyw y mae myfyrwyr yn ymwneud ag ef yn gyfreithlon.

7. Mae’n debygol mai dros dro yw cysylltiad myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw â’r diwydiant rhyw.

8. Dywedodd myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw wrthym mai cadw’r gwaith yn gyfrinachol yw’r agwedd fwyaf negyddol o weithio yn y diwydiant rhyw.

9. Mae myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw yn fwy tebygol o ddefnyddio gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr na’r boblogaeth fyfyrwyr yn gyffredinol.

10. Mae'n bwysig canolbwyntio ar y 'person cyfan' wrth ddelio â myfyriwr sy'n datgelu gwaith yn y diwydiant rhyw.

‘I don't like it when people describe sex workers as if they know the truth about them. There is no 'truth'...everyone's truth is going to be different...you can dig and dig all you like but at the end of the day all you'll find is a bunch of people with different stories and different ways in which they perceive those stories. Some like it, some don't, some are not sure, some do it for drugs, some do it cuz they need the money, some do it cuz they enjoy it. Sometimes it’s a combination of all those things and more, some are forced, some choose it, some are forced and then choose it, some hate it, some feel empowered, some flit between the two...I could go on’.

 A Project Member TSSWP - 2015

Prif ddewislen