Cwestiwn 3

Cwestiwn 3

Cyn ymgymryd â'r hyfforddiant heddiw, faint, yn eich tŷb chi, oeddech chi'n ei wybod am waith rhyw myfyrwyr? Nodwch ar raddfa o 1 i 5: