Cwestiwn 7

Cwestiwn 7

Nodwch pa rannau o’r hyfforddiant ar-lein a roddodd well dealltwriaeth i chi (dewiswch gymaint ag sy’n berthnasol):