Modiwlau

  • Modiwl 1

  • Modiwl 2

Deall gwaith rhyw myfyrwyr

Nod modiwl 1 yw rhoi cyflwyniad i waith rhyw myfyrwyr. Bydd y modiwl hwn yn:

  • Archwilio diffiniadau o waith rhyw a gweithgareddau o fewn y diwydiant rhyw

  • Ystyried statws cyfreithiol gwaith rhyw yng Nghymru a Lloegr

  • Ystyried cyfansoddiad demograffig myfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant rhyw yn y Deyrnas Unedig.

Deall cymhellion, profiadau ac anghenion myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw. Sgyrsiau cychwynnol gyda myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw.

Ar ddiwedd y rhan hon dylech fod yn gallu:

  • Deall cymhellion a phrofiadau myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw;

  • Deall cymhellion a phrofiadau myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw;

  • Adnabod pan fo myfyriwr yn gwneud datgeliad.

  • Adnabod beth yw’r ymateb priodol i'r datgeliad hwnnw.

Dechrau Dechrau