Cyflwyniad

Cyflwyniad

Deall gwaith rhyw myfyrwyr

Nod modiwl 1 yw rhoi cyflwyniad i waith rhyw myfyrwyr. Bydd y modiwl hwn yn:

  • Archwilio diffiniadau o waith rhyw a gweithgareddau o fewn y diwydiant rhyw
  • Ystyried statws cyfreithiol gwaith rhyw yng Nghymru a Lloegr
  • Ystyried cyfansoddiad demograffig myfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant rhyw yn y Deyrnas Unedig
Prif ddewislen