Deall y diwydiant rhyw

Prif ddewislen

Deall y diwydiant rhyw

Deall y diwydiant rhyw

Nid oes unrhyw un diffiniad penodol o 'waith rhyw'. Mae'n well term na 'phuteindra' gan ei fod yn cydnabod y rhan o’r gwaith sy'n gysylltiedig â chyfnewid rhywiol a hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau rhywiol. Mae hefyd yn derm niwtral o ran rhyw. Mae llafur erotig ac adloniant i oedolion hefyd yn dermau a ddefnyddir i ddisgrifio cyfnewid rhyw am arian.

Gweithgaredd

Mae'r canlynol yn weithgareddau yn y diwydiant rhyw. Gosodwch nhw naill ai yn y categori uniongyrchol, anuniongyrchol neu ategol. Er enghraifft, gall gwaith rhyw uniongyrchol fod yr hyn a ystyrir yn gyffredinol fel puteindra, lle mae cysylltiad rhywiol uniongyrchol. Gall gweithgaredd rhywiol anuniongyrchol gyfeirio at ryw sgwrs ffôn a gall gwaith ategol fod yn swyddi sy'n cynorthwyo gweithwyr rhyw i wneud eu gwaith fel er enghraifft, derbynnydd mewn parlwr tylino.

Prif ddewislen