Gwaith Rhyw: Cymhlethdod cyfreithiol

Prif ddewislen

Gwaith Rhyw: Cymhlethdod cyfreithiol

Gwaith Rhyw: Cymhlethdod cyfreithiol

Mae'r gyfraith mewn perthynas â rhai agweddau o’r diwydiant rhyw yn gymhleth. Er enghraifft, mae gwerthu rhyw cydsyniol rhwng dau oedolyn yn gyfreithlon yng Nghymru a Lloegr. Fodd bynnag, mae rhai o'r gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwerthu gwasanaethau rhywiol masnachol yn anghyfreithlon.

Gwaith rhyw

Cymhlethdod cyfreithiol

Dywedodd traean o staff Prifysgol yn ein hastudiaeth achos y byddai anghyfreithlondeb canfyddedig gweithgaredd yn effeithio ar sut y byddent yn ymateb i fyfyriwr wedi i’r gweithgaredd gael ei ddatgelu (36.8 y cant). Nododd cyfran hyd yn oed uwch y byddai'n cael effaith ar yr hyn y byddent yn ei wneud wedyn (42.6 y cant).

Prif ddewislen