Cyflwyniad

Cyflwyniad

Deall cymhellion, profiadau ac anghenion myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw. Sgyrsiau cychwynnol gyda myfyrwyr sy’n weithwyr

Ar ddiwedd y rhan hon dylech fod yn gallu:

  • Deall cymhellion a phrofiadau myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw;

  • Adnabod anghenion myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw;

  • Adnabod pan fo myfyriwr yn gwneud datgeliad

  • Adnabod beth yw’r ymateb priodol i'r datgeliad hwnnw.

Prif ddewislen