Cymhellion ar gyfer gweithio yn y diwydiant rhyw

Prif ddewislen

Cymhellion ar gyfer gweithio yn y diwydiant rhyw

Cymhellion ar gyfer gweithio yn y diwydiant rhyw

Rydym yn aml yn meddwl ein bod yn gwybod neu'n gallu dyfalu'r rhesymau pam fod myfyrwyr yn gweithio yn y diwydiant rhyw. Rhowch gynnig ar osod y deg prif  gymhelliant dros weithio yn y diwydiant a nodwyd gan ein cyfranogwyr yn eu trefn o un i ddeg.

Cliciwch a llusgwch y testun i’w le, neu cliciwch ar y testun ac yna cliciwch ble’r ydych am i’r testun fynd.