Senario 1

Senario 1

Mae myfyriwr yn dweud wrthych: "Wnes i ddechrau stripio am mai dyma'r unig beth sy'n talu'r biliau ac sy’n ddigon hyblyg i’w gyfuno efo’r brifysgol. Ma’ hi jyst mor uffernol o anodd codi i gyrraedd darlithoedd pan fydda i yn y clwb tan wedi hanner, noson ar ôl noson. Faswn i wir yn hoffi i rywun fy helpu i roi'r gorau i'r job." A yw hon yn broblem neu’n gyfyngiad? Dewiswch eich ateb isod.