Senario 3

Senario 3

Mae myfyriwr yn dweud wrthych: "Rydw i wedi bod yn gweld cwsmeriaid o'm fflat ers dipyn o amser, ond erbyn hyn alla i ddim gwneud hynny ddim mwy ... Aeth un o'm cwsmeriaid rheolaidd yn rhy bell ac alla i ddim peidio meddwl am y profiad ofnadwy hwnnw. Rydw i'n gobeithio y gall rhywun fy helpu i anghofio popeth am yr hyn ddigwyddodd." A yw hon yn broblem neu'n gyfyngiad?