Senario 4

Senario 4

Mae myfyriwr yn dweud wrthych: "Wnes i ddechrau stripio am mai dyma'r unig beth sy'n talu'r biliau ac sy’n ddigon hyblyg i gyd-fynd efo’r brifysgol. Ma’ hi jyst mor uffernol o anodd codi i gyrraedd darlithoedd pan fydda i yn y clwb tan wedi hanner, noson ar ôl noson. Faswn i wir yn hoffi i rywun fy helpu i godi yn y bore a chael dipyn o amser astudio bob hyn a hyn hefyd. "A yw hon yn broblem neu'n gyfyngiad?