Yr agweddau negyddol o weithio yn y diwydiant rhyw

Prif ddewislen

Yr agweddau negyddol o weithio yn y diwydiant rhyw

Yr agweddau negyddol o weithio yn y diwydiant rhyw

Rydym hefyd yn meddwl ein bod yn gwybod neu'n gallu deall rhai o'r agweddau negyddol o weithio yn y diwydiant rhyw. Gosodwch y deg agwedd negyddol o weithio yn y diwydiant rhyw a nodwyd gan ein cyfranogwyr rhyw yn eu trefn o un i ddeg.